NEDERLANDS onderaan! DUTCH below!

Happy Birthday Body! Another BDay BLOG…
With birthdays people usually tell me “another year older, wiser an stronger”.
I like the wiser and stronger though the olding part not so much 🙂

In dutch we would say “aging day”… SAY WHAT?
Who says I HAVE TO age? 😀 Can we change that?

My body, like every body, has a certain aging program printed into it with how TIME works in our current reality. It’s a Matrix… confirmed by almost everyone on the planet as we are born and raised with that.
Time is really a construct, so that my body has get old according to that, is a construct too, that doesn’t have to be.
Shall we get out of that Matrix…? And start to tell our bodies something different…?
Just asking… 😉

I’m an Infinte being! 😀  Does my ‘soul’ really age…?
My body, is my body, and it WILL age… IF I tell it to…
Not sure if I will choose that. 🙂 Will you?

Actually, I have physically been un-aging and un-olding the last two years 🙂 Cool right?
I treat my body with amazing body work and processes that simply reverse olding and aging.
Every molecule had consciousness. You can consciously talk to every molecule.
Just like that.
I choose to talk to my body and to ask it to change and not to old itself, like everyone else is unconsciously choosing to.
Not from a resistance to get old or from “getting old is a bad thing”… From a questionable an playful point of view on change.
How much MAGIC can I be…?

“You get born, you age, your body gets older in human years, and you die, because that is what will happen”.
Is there ANY QUESTION in there to open up to more possibilities…?
What else is possible?

“Hey Body! What can we be or do different today to get younger right away? And to have fun being and doing that?”

People say I look younger, fitter, healthier and brighter…
That’s not supposed to be a possibility, right? Aren’t you supposed to get uglier, and to slowly start dying once you are approaching 30 and beyond? Isn’t your ‘Life’ supposed to go down the hill by then…?

If not for you… great! How does it get even better?
If yes… is that really what you would like to choose?

You might have some ‘programming’ in place that you might wanna get rid of to actually provide your body the Space to change and to maybe even get younger 🙂

What would it be like to get younger everyday? Consciously?
To just STOP talking your body old?
I wonder how it will respond… 😉

You don’t really age or old.
Your body does, if you let it.
Your body is very obedient to what you tell it to do or be.

Your point of view creates your reality AND your BODY.
What inspired point of view can you choose to rejuvenate your body right away?

I would love to hear what ideas will just pop up for you… 😉

____

Lichaam, Fijne Geboortedag! Nog een VerjaardagsBLOG… 🙂
Met verjaardagen zeggen mensen vaak “weer een jaar ouder, wijzer en sterker”.
Wijzer en sterker werken prima voor mij! Het ouder worden betwijfel ik…

In het Nederlands zeggen we vaak “Verjaardag” als in, “je wordt ouder”… WAT?
Wie zegt dat ik MOET VEROUDEREN? 😀 Kunnen we dat veranderen?

Mijn lichaam, zoals elk lichaam, is ingeprent met een bepaald verouderingsprogramma door hoe TIJD werkt in ons huidige realiteit. Een Matrix… bevestigd door vrijwel iedereen op deze planeet, aangezien daarmee geboren worden en opgroeien.
Tijd is werkelijk een constructie, dus dat mijn lichaam daardoor moet verouderen is ook een constructie, wat niet zo hoeft te zijn… Zullen we uit die Matrix stappen…?
Ik vraag maar… 😉

Ik ben een oneindig wezen! Veroudert mijn ‘ziel’ werkelijk?
Mijn lichaam is mijn lichaam, en het ZAL veranderen… ALS ik het dat vertel.
Niet zeker of dat ik dat zal kiezen… 🙂 Jij?

Eigenlijk ben ik de afgelopen 2 jaar fysiek gezien ont-jaart en ont-oudert (wellicht niet helemaal correct Nederlands, maar je snapt me vast wel… ) Tof toch?
Ik trakteer mijn lichaam met fantastisch lichaamswerk en processen die veroudering en verjaring terugdraaien.
Elke molecuul heeft bewustzijn en je kunt met elke molecuul bewust communiceren.
Niet vanuit een weerstand tegen het ouder worden of vanuit de mening dat ouder worden iets slechts is… Vanuit een afvragende en speelse kijk op verandering.
Hoe MAGISCH kan ik zijn?

“Je wordt geboren, wordt ouder in mensenjaren, je lichaam verouderd en je gaat dood, omdat dat is wat er zal gebeuren”.
Zit er EEN VRAAG in die stelling om meer mogelijkheden aan te boren?
Wat is er nog meer mogelijk hier…?

“Hey Lichaam! Wat kunnen we vandaag anders doen of zijn om direct te verjongen? Met plezier?”

Mensen zeggen dat ik er jonger, fitter, gezonder en stralender uit zie..
Dat is niet echt geacht mogelijk te zijn, toch? Het is toch eigenlijk zo dat je lelijker moet worden en langzaam moet beginnen met doodgaan als je de 30 voorbij bent? Moet je leven vanaf dan niet bergafwaarts gaan…?

Als dat niet zo is voor jou… Geweldig! Hoe wordt het nog beter?
Als dat wel zo is… is dat echt wat je zou willen kiezen?

Je hebt wellicht nog wat ‘programmering’ op zijn plek die je zou willen elimineren om je lichaam werkelijk de Ruimte te geven om te veranderen en wellicht zelfs jonger te worden 🙂

Zou zou het zijn om elke dag jonger te worden? Bewust? Om te STOPPEN met je lichaam ouder te praten?
Ik vraag me af hoe je lichaam zal reageren…

Jij verjaart en veroudert niet echt.
Jouw lichaam wel, als je dat toelaat.
Jouw lichaam is zeer trouw en opvolgend naar wat je het vertelt te doen of te zijn.

Jouw visie creert je realiteit EN je LICHAAM.
Wat voor geïnspireerde visie kun je vandaag kiezen om je lichaam meteen te laten verjongen?

Ik hoor graag wat je te binnen schiet… 😉